Ddhoran 1 thi 5 ma 13807 Shikshako Ni Bharti Nahi Karata Tet Pass Umedvaro ma Rosh Ane Ucch Mantrio ne Rajuaat

By | September 7, 2016

Ddhoran 1 thi 5 ma 13807 Shikshako Ni Bharti Nahi Karata Tet Pass Umedvaro ma Rosh

 

Tet pass umedvaro Bharti nahi padata ghana badha umedcaro BEkar che

Lagbhag 18000 jetala ke tethi vadhu tet-1 pass thayel umedvaro besi rahya che.

tet n news 2016

Check Image Given This Links : Click Here